HealthDay עוברת לניהול תהליך גביה בריא יותר בעזרת Anytime Collect

HealthDayעשרה אחוז הפחתה בחשבוניות אשר מועד תשלומן חלף ביותר מ 120 ימים, חסכון של שלוש עד ארבע שעות עבודה בשבוע, שיפור תחזית תזרים מזומנים (cash flow), וגמישות לצורך נגישות מרחוק.

לקריאת הסיפור המלא לחצו כאן

English version