Systems Maintenance Services מייעלת את תהליכי הגביה בעזרת Anytime Collect

SMSLogoהקצאה מחדש של 50% ממשימות נציג גביה אחד למשימות אחרות. הקטנה משמעותית בהיקף הלקוחות בפיגור, ושיפור תזרים מזומנים (cash flow).

לקריאת הסיפור המלא לחצו כאן

English version